Rejestracja

  1. Współadminstratorami Pani/Pana danych osobowych są: Krzysztof Fudała, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JMK Krzysztof Fudała z siedzibą w Wódce pod adresem: ul. Pszeniczna 49, 92-701 Łódź, posiadający numer NIP: 727 165 10 84, REGON: 100134677 oraz firma Goldeore Sp. z o.o. Sp. k. (dalej zwana „Spółką” oraz „GoldenOre”), z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000451081, NIP: 6342815553, numer REGON: 243185818, tel.: 22 244 08 08, e-mail: giodo@goldenore.pl
  2. Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych. Możesz to zrobić za pomocą poczty tradycyjnej, przesłanej na adres: Goldenore sp. zo.o. sp.k. ul. Aleje Jerozolimskie 154 5A, 02-321 Warszawa, lub mailowo pod adresem: biuro@goldenore.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu skontaktowania się z Panią/Panem (co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora).
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
  5. Pełna treść klauzuli informacyjnej: TUTAJ.